Värmeåtervinning 2018-10-16T08:29:04+00:00

Effektiv återvinning

Värmeåtervinning i fokus

Energimyndigheten påvisade i en utredning för några år sedan att över hälften av alla system för värmeåtervinning förbrukar mer energi än vad de återvinner. Orsaken till detta är till största delen brist på kontroll och underhåll. De flesta vätskeburna återvinningssystem använder glykoler som frysskyddsmedia. Dessutom blandas de ofta upp i allt för låga koncentrationer, vilket i sin tur ger ett bristfälligt skydd mot mikrobiell tillväxt och korrosion.

Till detta ska då läggas att man ofta – förmodligen av okunskap –  blandar olika slags glykoler, eller använder glykoler med fel slags skyddstillsatser som t.ex. bilglykoler vilka innehåller alltför låga halter av inhibering och därför ger ett bristfälligt skydd mot, i första hand, mikrober.

Om man blandar olika typer av glykoler uppstår risk för frysning eftersom fryspunkten inte längre är mätbar på plats. Dessutom riskerar man att glykolerna bryter ner varandra med slam och kristallbildning som följd.

Wareneffekten bygger på en väl utvecklad standard som tar hänsyn till sådana förutsättningar, lösgör beläggningar och avlägsnar dem samtidigt med att glykolen i första hand renoveras (vanligast i större system) eller byts ut. Rengöring av hela systemet utförs sedan, innan återfyllning med för systemet anpassat frysskydd. Kontakta oss för en kartläggning av effektiviteten i din återvinning.

Värmeåtervinning, ej vätskeburet

Även roterande växlare eller korsströmsväxlare har behov av underhåll. Effekten i desas sjunker stegvis, beroende på fett och smuts som sätter igen växlare och minskar både flöde och möjligheten till att återvinna energi.

Vi har ett väl beprövat koncept för att rengöra och återställa effekten i dessa typer av återvinningssystem.

Renovera ditt frysskydd

Renovera ditt frysskydd på plats
miljövänligt och kostnadseffektivt.

Läs mer

xxxxxxxxx

CIP

Invändig och utvändig
rengöring av batterier.

Läs mer

xxxxxxxxx

Invändig och utvändig rengöring
av växlare och batterier.

Alla värmeväxlare får rätt snart beläggningar och därmed försämrad effekt. Detta måste förstås motverkas. Vi avlägsnar effektivt och skonsamt dessa beläggningar genom att CIP-tvätta era växlare. Kalkavlagringar och andra typer av beläggningar avlägsnas effektivt genom att en lämplig tvättvätska cirkuleras genom objektet Allting sker på plats. På så sätt är behandlingen även skonsam för miljön.

Även om återvinningsbatterier, trokbatterier, kylbafflar m.m. rengörs invändigt behövs ofta dessutom en utvändig rengöring för att hålla dem så effektiva som möjligt.

Fett, damm och föroreningar sätter igen luftkanalerna och minskar på så sätt verkningsgraden på återvinningssystemet. Minskade möjligheter till genomströmning av luft  kommer naturligtvis också ha en negativ inverkan på luftkvaliteten i fastigheten.

Vi rengör skonsamt med ånga, vilket gör det enkelt att anpassa  behandlingen beroende på storlek, hur grova luftkanalerna är och i vilken applikation batterierna används.

Att rengöra både invändigt och utvändigt som en del i ett serviceschema är ett krav för att hålla energisystemen effektiva.