Frysskydd 2018-10-16T08:41:13+00:00

Frysskydd

Förtida korrosion i kylsystem blir ett allt vanligare problem. Brister i kontroll och rutiner i kombination med ett felaktigt kylmedia kan få allvarliga konsekvenser.

Ett grundläggande villkor för ett väl fungerande vätskeburet system är att det är fritt från korrosion, mögel, bakterier och andra beläggningar.

System innehållande frysskyddsmedia är känsligare än andra vätskefyllda system eftersom mediet bryts ned och i sig självt orsakar stora problem. Nedbrytningen påskyndar materialförstörelsen och gör att systemet fungerar allt sämre trots ökande energianvändning. Därutöver äventyras naturligtvis också driftssäkerheten. Glykoler som får möjligheten att brytas mer ner till syror och vidare till koldioxid utgör en stor risk för systemet.

Vår produktserie Warengy klarar lägre blandningsförhållanden och har bättre skydd mot mikrobiell tillväxt och korrosion än många av marknadens glykoler. Dessutom erbjuder vi en möjlighet till regelbundna kontroller av inhibitorer(skydd) för att aldrig behöva byta en glykol i onödan.

Att tillsätta Warengys produkter till ett nytt, rent system kommer effektivt att skydda mot nedsmutsning av värmeväxlande ytor på systemets insida, upprätthålla energiöverföringseffektiviteten i systemet och minimera stilleståndstiderna.

Renovera glykoler

Byt inte glykoler i onödan

LÄS MER

Renovera glykoler

Att byta media innebär också att man tillför nya ej önskade komponenter till det energimedia man använder. Med Wareneffekten byts mediet ut endast i undantagsfall, när inga andra alternativ finns.

Vi har under lång tid arbetat med möjligheten att renovera och förlänga glykolers livslängd. Även här har vi skapat standarder att arbeta efter för att sätta effektiva resultatmål.

Vi kan idag både hålla kontroll på oxidationstakten i glykoler och samtidigt renovera dessa till att få betydligt längre livslängd. Detta i kombination med en regelbunden kontroll av skyddet mot korrosion och mikrobiell tillväxt.

Regelbundna kontroller av frysskyddsmedel är en mycket viktig parameter och det är av stor vikt att brister upptäcks på ett tidigt stadium – en förutsättning för en framgångsrik renovering!

Genom att renovera glykolen gör vi stora besparingar för såväl våra kunder som för miljön.

Wareneffekten kommer alltid att ge er maximal livslängd både för era system och de vätskor som ni använder er av.