Bakterier 2018-04-25T14:09:34+00:00

Legionellafritt utan biocider

Bakterier

Läsvärt

Bakterier för 6 miljoner

LÄS MER

Mikrobiell korrosion är det snabbast växande problemet i alla typer av energisystem. Framför allt i öppna och slutna kylsystem, men med sjunkande framledningstemperaturer i värmesystem får bakterierna fäste även i dessa.

Bakterier finns i två typer aeroba (lever av syre) och anaeroba (dör av syret.) och kan förekomma i många former som t.ex alger, svampar och mögel. De trivs bäst i spannet mellan 5 och 40 grader, men även i högre temperaturer finns förekomst av bakterier som då i många fall ändrar form till sporer.

En av orsakerna till att mikrobiell korrosion uppstår beror på att förekomsten av bakterier har ökat. Livsmedelsverket tillåter idag högre halter av mikrober än tidigare, med förklaringen att de inte är skadliga att förtära, men med rätt material och vid rätt temperatur kan helt andra reaktioner uppstå. Har biofilmen väl fått fäste krävs en grundlig behandling för att dessa ska avlägsnas.

I en studie vi gjort under det senaste året i ett av våra projekt kan vi konstatera att kund förmodligen kunnat undvika en investering på 6 miljoner kr. Pengar som kunnat användas på bättre sätt för att utveckla och förbättra verksamheten.

Waren har utökat den Svenska standarden till att i Wareneffekten även innehålla analyser och åtgärder av mikrobiell förekomst

Öppen kyla

Legionellafritt och miljövänligt utan biocider

Läs mer

xxxxxxxx