Fastighet 2018-04-25T11:22:17+00:00

Wareneffekten

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard ©

Anpassade lösningar för aktiv vätskebehandling i energi- och klimattekniska system. Wareneffekten är ett koncept för att optimera alla typer av energimedia såsom värmebärare och kylbärare, i enlighet med Svensk standard ©, inklusive certifiering och garanti. Resultatet är  maximal energiöverföring, minimalt underhåll och optimal funktion i alla slags energi- och klimattekniska system.

Läs mer

Certifiera ert energimedia i enlighet med Svensk standard ©

Alla energisystem som behandlas med Wareneffekten erhåller en certifiering i enlighet med Svensk standard © med 2 års garanti.

Läs mer

Värme

Ineffektiva värmesystem är en bidragande orsak till ökade energikostnader och driftstörningar. ­Rätt vätskekvalitet ger effektiv insida.

Läs mer

Nyproduktion

Rätt vätskekvalitet vid driftsättning av nya energisystem är en av de viktigaste delarna för att nå uppsatta energimål.

Läs mer

Flödestaxa

En välskött värmeanläggning innebär oftast en hög avkylning av returvattnet på fjärrvärmesidan i din fastighet, vilket eliminerar risken för flödestaxa.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Kyla

Temperaturerna i kylsystem gör att de är känsligare för mikrobiell tillväxt, syre och gaser vilket resulterar i snabb korrosion. Man får snabbt en försämrad effekt och beläggningarna påskyndar förloppet så att systemet fungerar allt sämre, vilket i sin tur resulterar i driftstörningar och ökad energianvändning.
Det är oerhört viktigt att vårda och behandla anläggningarna för att bibehålla prestanda 

Läs mer

Värmeåtervinning

50 % av alla energiåtervinningssystem använder mer energi än de återvinner.

Läs mer

Frysskydd

Renovera glykoler, ett lyft för miljön. Rätt frysskydd en förutsättning för problemfri drift.

Läs mer

Bakterier

Bakterier och biofilm är den största ökande orsaken till genomslagskorrosion.

Läs mer
Läs mer
Läs mer
Läs mer

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.

Kontakta oss nedan för mer information.

Waren International AB
Nålvägen 3
931 56 Skellefteå

Waren International AB
Stallarholmsvägen 49
124 59 Bandhagen

Växel 0910 – 105 00

…………………………………………………………………..

E-post info@waren.se

…………………………………………………………………..

Internet www.waren.se

…………………………………………………………………..

Fastighet

…………………………………………………………………..

Industri

…………………………………………………………………..

Koncept

…………………………………………………………………..

Waren erbjuder anpassade lösningar inom vätskebehandling, enligt svensk standard, i energi- och klimattekniska system för fastigheter och industrier.