Ofta förekommande frågor

Vi har samlat de oftast förekommande frågorna som ställs om våra tjänster och om #wareneffekten. Här hittar du korta svar på möjliga funderingar, men du är välkommen att kontakta oss för ett längre samtal inriktat på just dina energitekniska system.

#wareneffekten är ett unikt vätskebehandlingskoncept för vätskor i energitekniska system. Det är det enda konceptet på marknaden som lämnar garanti på mediekvalitet.

Vi arbetar på helentreprenad – där vi tar på oss ansvaret för din energimedias anpassning och optimering och upprätthållandet av dess kvalitet – med garanti.

Ojämn värmespridning i fastigheter beror oftast på beläggningar på värmeöverförande ytor i systemet. Värmen kan då inte spridas jämnt – vissa partier (med mer beläggningar) blir kallare, och det hjälper inte särskilt länge att höja framledningstemperaturen, då beläggningarna hela tiden byggs på om vätskebehandling uteblir eller sker på fel sätt.

Det räcker inte att skölja ett system utan att anpassa vätskan som systemet återfylls med efter sköljningen. Problemen återkommer och kan även förvärras på grund av ökad systemkorrosion efter sköljningen.

De kemikaliefria (fysiska) lösningarna som erbjuds på den svenska marknaden uppnår inte kraven som ställs för vattenbehandling enligt Svensk Standard. (En svensk standard är en standard som antagits av något av Sveriges tre nationella standardiseringsorgan –  SIS, SEK, eller ITS.) Standarder hjälper aktörer på marknaden att bedriva handel och tillverka sina produkter enligt den bästa vedertagna lösningen som råder i branschen. Forskning inom området för vattenbehandling (VDI2035), som ligger till grund för Svensk Standard, påvisar att fysiska vattenbehandlingsmetoder inte kan reproducera samma effekt och kan därmed inte anses fungera för vattenbehandling.

Det bildas ofta gaser i energisystem. Dessa gaser korroderar sönder systemet inifrån och kan även bidra till ökad bakterietillväxt samt beläggningar som stör systemets funktion. Det är av yttersta vikt att fasta avgasare monteras på rätt plats för att fungera optimalt. Avgasare finns som både fasta och mobila enheter, beroende på systemkonfiguration.

Glykolrenovering går ut på att återanpassa glykolen i ett system genom att rena och tillföra den nytt korrosionsskydd. Processen kan ske under drift och kräver inga funktionsavbrott.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!

RING: 0910 – 105 00