#wareneffekten förbereder systemen för vintermatchen!

Under vintern måste värmesystemen utnyttjas till fullo och det är då som många problem gör sig påminda:

 • Ojämn värme i fastigheten
 • Problem med termostat och ventiler
 • Kalla element
 • Dålig funktion i värmeväxlare
 • Ökade kostnader för felsökning
 • Fler utryckningar p.g.a. systemlarm

Problemens grund är vätskorna i systemet.

Orsaken till ovanstående problem sitter oftast på insidan, men det hjälper inte att byta ut systemets delar. System fyllda med felaktigt anpassat media drabbas fort av beläggningar. I dagens lågtempererade värmesystem finns både syre och mikrober som ytterligare bygger på problematiken. Mikrobiell tillväxt orsakar dessutom nedbrytning av systemen som helt enkelt rostar sönder, oavsett om själva systemkonstruktionen är gammal eller ny – korrosion blir den avgörande faktorn.

Återfå kontrollen och stoppa systemhaverier!

Välj kontroll och en hållbar, miljövänlig lösning på problemen i dina värmesystem – välj #wareneffekten. Ingående vätskeanalys och genomgång av systemets nuvarande tillstånd är grunden för vårt åtgärdsförslag som alltid anpassas till det givna systemets behov och funktion.

#wareneffekten för värmesystem:

 • Ger förlängd systemlivstid
 • Ger förbättrad driftsekonomi
 • Förhindrar korrosion
 • Löser upp beläggningar och förhindrar att nya uppstår
 • Fungerar för hela värmesystemet – radiatorer, pannor, rör & värmeväxlare

En investering i #wareneffekten återbetalar sig oftast inom två år genom minskade drifts- och energiförbrukningskostnade

Fyll i dina uppgifter för att få veta hur #wareneffekten kan fungera för dig.

Jag vill veta mer om #wareneffekten för:
Jag är intresserad av följande utrustning:
Jag är intresserad av legionellatest:

Dina personuppgifter är säkra hos oss. Vi kontaktar dig endast gällande din förfrågan och dina uppgifter är skyddade. Vi samarbetar inte med några marknadsföringsorganisationer och vidarebefordrar inte dina personuppgifter.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!