Boka en förstudie med vätskeanalys

En förstudie med vätskeanalys är vägen till rätt kvalitet på mediet som transporterar energin i era system.

Rätt vätskekvalitet är en förutsättning för att värme och kyla ska nå ut till de platser som anläggningen är byggd för. Så lite som 1 millimeter beläggning i röret till en radiator försämrar flödet avsevärt på grund av att friktionen ökar och förflyttningen av vätskan går trögare. Många lägger stora pengar på injustering av systemen, trots att detta inte har nån större inverkan över tid om inte systemvätskan håller rätt kvalitet genom att risken för beläggningar, gaser och korrosion elimineras.

Att anpassa vätskor i kyl-, värme- och värmeåtervinningssystem är nödvändigt.

För att anpassa våra tjänster till olika systembehov, utför vi en förstudie med högkvalitativa vätskeanalyser för att fastställa förekomst av olika typer av beläggningar, bakterier, syre m.m. Beroende på resultatet kan vi sen anpassa energimediet.

Waren arbetar efter helt andra principer än de vedertagna metoderna för att nå rätt vätskemiljöer i alla typer av system. Ett samarbete med Waren garanterar er marknadens mest prisvärda och effektiva lösningar.

Vi säljer mediekvalitet som helhetsbegrepp.

Bristfällig vätskekvalitet och dåligt fungerande värmesystem genererar stora problem för fastighetsbolag och industri genom ökat slitage, kärvande termostater och ventiler, dålig värmeavgivning i radiatorer samt värmeväxlare. Vi kan avhjälpa problemen efter en förstudie av era system, i vilken vätskeanalys ingår.

Läs mer om vätskebehandling

Ta kontrollen över system och kostnader med hjälp av Wareneffekten.

Kontakta oss för att boka en förstudie med analys av era system!

 

Namn:

E-post:

Företag:

Tel:

Meddelande:

Vi garanterar er mediekvalitet.

Vätskebehandling i enlighet med Svensk standard©.