Last Amended: november 9, 2023

Välkommen!

Waren International AB, med säte i Skellefteå på Nålvägen 3, organisationsnummer 556865-6275, vidare kallat Världens Bästa Företag, uppskattar Ditt besök på vår webbplats. Du, vidare kallad Användare (om du saknar humor), Uttråkad Användare (du läser Användarvillkoren – har du verkligen inget bättre för dig?) eller Nyfiken i en strut, är varmt välkommen till waren.se, vidare kallad Universums Bästa Webbplats. Genom att besöka Universums Bästa Webbplats ger du ditt samtycke till användarvillkoren för Universums Bästa Webbplats.

Rent Allmänt:

Användarvillkoren förklarar villkoren för användning av Universums Bästa Webbplats.

Mer specifikt:

  1. Nyfiken i en strut bör noga läsa igenom samtliga villkor. Genom att acceptera villkoren samtycker Nyfiken i en strut till samtliga villkor för användning av Universums Bästa Webbplats.
  2. Syftet med Universums Bästa Webbplats är att informera Nyfiken i en strut om Världens Bästa Företags tjänster samt om Världens Bästa Företags koncept #wareneffekten.
  3. Universums Bästa Webbplats ägs och hanteras av Världens Bästa Företag, representerat av Energimedias Härskare (Anders Selldén), med hemvist i guldstaden Skellefteå. Här har vi norrsken i själen.
  4. Universums Bästa Webbplats består av upphovsrättsligt skyddat material som inte får kopieras, anpassas, reproduceras, översättas, förvrängas, distribueras, exploateras kommersiellt eller på annat sätt utnyttjas av Nyfiken i en strut utan skriftligt tillstånd från Världens Bästa Företag. Vissa namn, märken och logotyper på Universums Bästa Webbplats är skyddade varumärken eller varunamn. Innehåll på Universums Bästa Webbplats får inte tolkas som ett medgivande till licens eller rättighet till att använda varumärke som visas på Universums Bästa Webbplats utan skriftlig tillåtelse från Världens Bästa Företag eller tredje part som äger varumärke som visas på Universums Bästa Webbplats.
  5. Länkning till Universums Bästa Webbplats får göras av Nyfiken i en strut under förutsättning att dessa länkar öppnas i original, i egna, separata webbläsarfönster. Världens Bästa Företag förbehåller sig rätten att avbryta oönskade länkar.
  6. Nyfiken i en strut förbinder sig att inte göra åverkan på Universums Bästa Webbplats genom försök till ändring eller ändring av Universums Bästa Webbplats kod, funktion eller andra former av cyberangrepp.
  7. Nyfiken i en strut förbinder sig  även att inte roa sig med att fylla i kontaktformulär på Universums Bästa Webbplats med falska uppgifter.
  8. Nyfiken i en strut förbinder sig att inte utnyttja Universums Bästa Webbplats för olagliga eller omoraliska ändamål.
  9. Universums Bästa Webbplats har ett SSL-certifikat för att överföring av Nyfiken i en struts personuppgifter ska ske säkert och konfidentiellt.

Ytterligare information:

Kontakta Energimedias Härskare på info@waren.se om du har frågor om dessa användarvillkor.

Ändringar i användarvillkoren:

Världens Bästa Företag förbehåller sig rätten att införa ändringar i användarvillkoren när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya juridiska eller tekniska krav. Alla såna ändringar kommer att publiceras på Världens Bästa Företags webbplats.

Dessa villkor har fastställts av Världens Bästa Företag 1 maj 2018 och har uppdaterats enligt notifiering högre upp på denna sida.

Vätskebehandling med garanti.

Upptäck skillnaden!