Waren

Effektivisering satt i system

Vi har specialiserat oss på helhetslösningar för vattenbehandling i alla slags kyl-, värme- och processvattenanläggningar. Vår metod ger ditt system längre livslängd, lägre underhållskostnader samt bättre energiöverförande egenskaper. Sammantaget ger det er en klar förbättring av driftsekonomin i dessa typer av anläggningar.

Wareneffekten kan inte jämföras med någon annan typ av systembehandling som idag finns på marknaden. I ett samspel mellan hårdvara, mjukvara och kontinuerlig kontroll förhindras korrosion, beläggningar och mikrobiell tillväxt. Dessutom upplöses redan bildade beläggningar i t.ex. pannor, rör, värmeväxlare och kylanläggningar.
Vi utvecklar löpande tekniken för vår vätskebehandling och använder vi oss av den modernaste tekniken för att förbättra den specifika vätskekvalitet som finns i varje system.

Waren är inte enbart en vätskebehandling för bättre skydd av värme-/kyl-
anläggningar och behandling av systemvatten. Nyckeln till resultatet av Wareneffekten är vår närvaro, med regelbundna kontroller. Det är på så vis vi når det resultat, som vi tillsammans med våra kunder har kommit fram till 
är möjligt i varje enskilt fall. Waren är av en komplett organisation med service, konsulttjänster, analys av anläggningar, väl utrustat labb samt nödvändig utrustning för att säkerställa driften i våra kunders anläggningar. Dessutom har vi i resurser för utbildning och föreläsningar i alla typer av organisationer. 

Wareneffekten är ett arbetssätt för att nå maximal energiöverföring, minimalt underhåll och maximal funktion i alla slags energi- och klimattekniska system. Oavsett vilka förutsättningar som finns.

 

 flödestaxa

Kyltornsbehandling

 Analyskit Frysskydd 

 

Vattenanalys
Analys

Värme
Värme

Kyla
Kyla


 Frysskydd


 Service

Waren
Nålvägen 3
931 57 Skellefteå
Telefon: 0910-21 15 00 / 0910-105 00
Webbproduktion: C&E Webbguru